Địa chỉ: Huyền Quang – Tp Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh.

Hotline: 094.62.63.345

Website : https://parkviewcity.net/

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI